U korpi:         
[ DIN | EUR ]

Eseji

Samovolja predstavlja zadovoljstvo
Autor: Herman Hese
br. str.: 158
povez: broširan
Format: 14X21cm
Pismo: latinica
ISBN: 978-86-7346-850-1
Godina izdanja: 2012
Izdavač: Dereta
Cena: 770,00 DIN
Količina
Cena sa popustom: 616,00 DIN

 MOŽDA NAJBOLJA ZBIRKA ESEJA, MISLI I POEZIJE VELIKOG NEMAČKOG NOBELOVCA HERMANA HESEA !

Ratove vode i mravi,
države imaju i pčele.
Tvoja duša traži druge puteve i
tu gde je uskraćena,
ne može procvetati sreća.

                                 Hese

 

Ka­da ne­ko či­ta tekst či­ji smi­sao že­li da do­ku­či, ta­da ne­će sa pre­zi­rom gle­da­ti na zna­ke i slo­va re­kav­ši da su var­ka.

Do­bro je da čo­vek sam is­ku­si sve što tre­ba da zna. Da uži­va­nja sve­ta i bo­gat­stvo ne slu­že do­bru, ja sam na­u­čio u de­tinj­stvu. Znao sam to odav­no, ali sam tek sa­da do­ži­veo. Sa­da znam, i to ne sa­mo po se­ća­nju već svo­jim oči­ma, svo­jim sr­cem, svo­jim sto­ma­kom. Bla­go me­ni što to znam!

Sa­mo­vo­lja predstavlja zadovoljstvo jeste knji­ga po­e­zi­je, mi­sli i ese­ja pi­sca ko­ji je hteo da pro­me­ni svet.

 

 

Od istog autora


Komentari Dodaj komentar
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti svoj komentar.
S knjigom oko sveta